Analgeetit iäkkäillä

Ikääntyneiden ikääntyessä vanhukset vaativat eri terapeuttiset strategiat kipu . Nämä strategiat johtuvat suurelta osin aineenvaihdunnasta ja herkkyydestä iän, samanaikaisten sairauksien, polymedikaatiotarpeen, suurten haittavaikutusten riskin ja lääkkeiden yhteisvaikutusten vuoksi.

Vanhusten analgeettien farmakologiaa muuttavat fysiologiset näkökohdat ovat seuraavat:

- suun kautta otettavien lääkkeiden imeytymisen väheneminen. - Plasman proteiinien väheneminen, jotka sitovat lääkkeitä. - Hydrofiilisten lääkkeiden jakautumistilavuus pienenee (alempi veden määrä kehossa). - Lipofiilisten lääkkeiden jakautumistilavuus kasvaa (kehon rasvan lisääntymisen vuoksi). - Maksan aineenvaihdunnan väheneminen. - kreatiniinipuhdistuman väheneminen. - Lisääntynyt herkkyys opioideille.

(Lähde: "Kipulääkkeiden käytännön hallinta vanhuksilla", Revista Iberoamericana del dolor, nro 4, 2007).